เมื่อใดที่ควรต้องเปลี่ยนจานเบรค ?

เมื่อไรควรต้องเปลี่ยนจานเบรค ?
โดยปกติเมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่ง ผิวหน้าจานเบรคจะถูกเสียดสีด้วยผ้าเบรคจนมีลักษณะดังภาพ

1. จานเบรคมีร่องเป็นเส้นๆ
ควรจะเจียรจานออก แต่ถ้าความหน้าน้อยกว่าที่กำหนดควรเปลี่ยนจานเบรค (ความหนาต่ำสุดจะมีระบุไว้)
2. ผิวหน้าจานเบรคไม่สม่ําเสมอเป็นจ้ำๆ เมื่อเบรครู้สึกสะท้านเหมือนผ้าเบรคจับบ้าง ไม่จับบ้าง
ถ้าเป็นไม่มาก สามารถเจียรจานแก้ไขได้ แต่ถ้ามีอาการมาก จะต้องตรวจสอบที่หน้าแปลนดุมล้อของรถหรืออาจต้องเปลี่ยนจานเบรค
3. จานเบรคเป็นสนิมกัดกร่อนอย่างรุ่นแรง
ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของสนิมที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นไม่มากสามารถเจียรจานแก้ไขได้ แต่ถ้าเป็นสนิมมาก ควรเปลี่ยนจานเบรค
4. จานเบรคร้อนจัดหรือไหม้ มีการเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าหรือนํ้าเงิน
ถ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้าไม่เข้มมาก ทิ้งไว้สักระยะจานจะกลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีนํ้าเงินเข้ม จะต้องเปลี่ยนจานเบรคทันที



Visitors: 735,216