TEANA

จำหน่ายผ้าเบรค เปลี่ยนผ้าเบรค เจียรจานเบรค ระบบเบรครถยนต์ ระบบช่วงล่าง

สำหรับรถยนต์ นิสสัน เทียน่า - Nissan Teana ทุกรุ่น

- Teana J31  ปี 2004 - 2009
- Teana J32  ปี 2009 - 2013
- Teana L33  ปี 2013 - ปัจจุบัน


  • จำหน่ายผ้าเบรครถยนต์ จานดีสเบรค เปลี่ยนผ้าเบรค ซ่อม ตรวจเช็ค ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆสำหรับรถยนต์ยีห้อ :Nissan รุ่น :Teana J31ปี :2004 - 2009เครื่อง : -

  • จำหน่ายผ้าเบรครถยนต์ จานดีสเบรค เปลี่ยนผ้าเบรค ซ่อม ตรวจเช็ค ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆสำหรับรถยนต์ยีห้อ :Nissan รุ่น :Teana J32ปี :2009 - 2013เครื่อง :-

  • จำหน่ายผ้าเบรครถยนต์ จานดีสเบรค เปลี่ยนผ้าเบรค ซ่อม ตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ยีห้อ : Nissan รุ่น : Teana L33ปี : 2013 - ปัจจุบัน
Visitors: 738,054