จานเบรค NEXZTER ROTOR

จานเบรค NEXZTER PRO SPEC : High Performance Brake Rotor

PRO SPEC : High Performance Brake Rotor

สำหรับรถยนต์ทั่วไปและรถสมรรถนะสูง
  • ออกแบบสำหรับรถยนต์ที่ต้องการประสิทธิภาพการเบรคสูงขึ้นมากกว่าเดิม
  • เนื้อวัสดุคุณภาพสูมาตรฐานญี่ปุ่น มีความเสถียรทุกช่วงอุณหภูมิแม้ในอุณหภูมิสูง หรือในสภาพถนนเปียก
  • เพิ่มประสิทธิภาพเบรคด้วยร่องบนหน้าสัมผัสจาน และช่วยป้องกันอาการเบรคลื่น
  • ครีบระบายอากาศออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทรถที่ใช้ จึงช่วยการถ่ายเทความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

Structure 1 Piece
Material FC cast iron
Slit

Round / Six Slits per side ;

Twelve on both sides


For general vehicles and high speed cars.

  • Design for cars that need better stop effectiveness
  • The rotor material provides stability of brake for high temperature and wet condition
  • Slits of brake rotor enhance better brakeing and prevent form brake fading
  • Vents of disc rotor are same design of OE standard to match with each type of vehicles and able to transfer heat very well.
Visitors: 738,063